Own a piece of Gameflip, join our 1000+ investors. Learn More >

漫威《蜘蛛侠 2》中的重大变化

漫威《蜘蛛侠 2》中的重大变化

Mike A.Mike A.General
Feb 27, 20241 minute read

自从 Insomniac Games 在 PS4 上推出大家最喜爱的网络英雄游戏以来,已经过去了漫长的五年。

索尼两款最新游戏机之间的代际飞跃带来了一些令人印象深刻的游戏,如《Returnal》和Insomniac自己的《Ratchet & Clank》: Rift Apart》展示了 PS5 的能力,而《漫威蜘蛛侠 2》看起来将创造一个新的基准。与其他优秀续作一样,《蜘蛛侠 2》需要创造惊险刺激的新体验,并在前作的基础上加以改进。

在我们庆祝游戏发布之际,让我们来看看这款大型续作必将成为年度游戏竞争者的一些令人惊叹的新功能。

两位主角

Spider-Man 2 protagonists: Miles Morales and Peter Parker

只有几只蜘蛛芽!(图片来源:PlayStation.com)

漫威蜘蛛侠 2》最大的变化可能就是增加了第二个可玩的蜘蛛侠--迈尔斯-莫拉莱斯。迈尔斯-莫拉莱斯在 PS5 独家冒险游戏中成功地演绎了一段咬文嚼字的故事,现在玩家可以在迈尔斯和彼得这两个主要角色之间随意切换。

游戏的故事结构意味着,有些任务是两个角色专属的,而有些任务则是两个角色都可以完成的。除了叙事性的关键任务外,你最喜欢扮演哪一个蜘蛛侠将在很大程度上取决于你,这种自由度会让很多蜘蛛侠粉丝非常高兴。

迈尔斯和彼得都将拥有各自的技能和技能树,以及共享的能力,这似乎将在整个游戏的熟悉性和独特性之间取得良好的平衡。

更多探索

There's much more to see in Spider-Man 2. (Image Source: Insomniac.games)

蜘蛛侠 2》中还有更多看点(图片来源:Insomniac.games)

为了方便玩家进行激动人心的新冒险,并确保在前两款游戏中梳理过地图的粉丝们仍能获得一些惊喜,《漫威蜘蛛侠 2》拥有一个更大的漫威纽约,并配备了新的标志性反派角色。我们还不太清楚在这个蜘蛛侠的故事中究竟会有多少新的反派逍遥法外,但我们已经可以知道,这将是 2018 年原作的一个值得期待的后续作品。

改进的遍历

网络摇摆升级

Miles always swings in style. (Image Source: Insomniac.games)

迈尔斯总是挥洒自如。(图片来源:Insomniac.games)

除了 2004 年在 PlayStation 2 上推出的《蜘蛛侠 2》之外,每款《蜘蛛侠》游戏都很难找到一种方法,让玩家在纽约街头潇洒自如地荡秋千。十多年来,Insomniac 是第一家破解这一密码的工作室,而且看起来他们已经找到了一种在完美基础上更上一层楼的方法。

一些幸运的粉丝对游戏的早期体验显示,《漫威蜘蛛侠 2》中的蛛网摆动系统与前作相比有了一些升级。现在可以通过完成循环来增加速度!额外的离心力可以让蜘蛛侠的速度得到极大的提升,使他从一个地方到另一个地方的速度比第一部游戏更快、更有型。

在穿越方面的改进还不止这些。

网翼

He can fly! Almost! (Image Source: Insomniac.games)

他会飞 几乎可以 (图片来源:Insomniac.games)

漫威蜘蛛侠 2》中还有一种利用速度在空中轻轻滑翔的方法:全新的蹼翼!

只需按下按钮,彼得-帕克和迈尔斯-莫拉莱斯就能展开蛛网之翼,尽情模仿 Rico Rodriguez 的动作。虽然蜘蛛侠拥有网翼在漫画中已有先例,但不可否认的是,《正当防卫 3》和《正当防卫 4》给了他们灵感。

无论如何,新的网翼系统肯定会受到粉丝们的喜爱,它肯定会在 Insomniac Games 为我们制作的扩展版《漫威纽约》中派上用场。

(疯狂)快速旅行

Be anywhere in just a blink. (Image Source: Insomniac.games)

一眨眼就能到达任何地方。(图片来源:Insomniac.games)

在《漫威蜘蛛侠 2》发售前的几天里,游戏还展示了另一个新的快速旅行系统。在《漫威蜘蛛侠 2》中,您可以选择地图上的任意一点--不仅仅是地标和指定的快速旅行点--然后几乎瞬间就能被传送到那里。

您需要按住快速旅行按钮大约 2 秒钟,但在不到一秒钟的加载时间后,蜘蛛侠们就会进入画面,随时准备开始更多的行动。这令人难以置信,也真正显示了 PS5 的 NVME 固态硬盘的威力。这大概可以与 Insomniac 的疯狂小子们为 Rift Apart 制作的跨次元疯狂效果相媲美。

新的恶棍和更大的威胁

Venom is here, and he means business. (Image Source: PlayStation.com)

毒液来了,他是认真的。(图片来源:PlayStation.com)

好在《漫威蜘蛛侠 2》中有两个蜘蛛侠联手,因为老好人皮特需要帮助,尤其是在多个敌人肆虐的情况下。

从第一部曝光的预告片开始,这款游戏的营销基石就是一个事实,那就是蜘蛛侠的传奇反派和粉丝喜爱的角色将在这款游戏中扮演重要角色: 毒液。这台以共生体为燃料的杀人机器正在漫威的纽约逍遥法外,只有蜘蛛侠才能阻止它。毒液 "的真实身份一直被保密,因此,Insomniac 极有可能在这款游戏中满足粉丝们的期望。

除了标志性的反派毒液之外,我们还知道冷酷无情的猎人克莱恩也将出现在这座城市,与多变的蜥蜴人科特-康纳斯博士一起制造一些麻烦。除了不可避免的遍布整个城市的开放世界支线任务之外,还有很多事情要做。

共生体套装

Don't make him angry. (Image Source: Insomniac. games

不要激怒他(图片来源:Insomniac.)

如果你对《蜘蛛侠》的传说有所了解,就会知道毒液所到之处,等待感染彼得的共生体就在不远处。漫威蜘蛛侠 2》保持了这一传统,让玩家有机会在整个主线故事中感受共生体的真正力量。

共生体迫使彼得以更野蛮的方式战斗,并与他所爱的人更积极地互动,使他的行为与角色格格不入。我们将拭目以待故事的发展,但新的共生体战衣所提供的史诗般的新力量看起来棒极了。令人难以置信的力量、先进的战斗能力,以及与前几部游戏相比的巨大提升,正是彼得-帕克对付可怕的毒液所需要的。

等待结束

现在,《漫威蜘蛛侠 2》已经发售,可以在全球各地的 PS5 游戏机上玩到。无论您是在玩标准版,还是在享受所有预购游戏附带的五套独特套装,我们 Gameflip 都祝您在这场全新的蜘蛛侠冒险中好运。

如果您由于某种原因还没有《漫威蜘蛛侠 2》,甚至没有 PlayStation 5,我们可以帮助您!

请确保在 Gameflip 市场上查看 PlayStation 商店礼品卡以及百思买Target 等主要零售商礼品卡的优惠,以免错过漫威蜘蛛侠系列的最新作品。

Related Articles

MỖI NGÀY LÀ THỨ HAI MẠNG TẠI GAMEFLIP!

Mùa nghỉ lễ đang đến với chúng ta. Đó là khoảng thời gian vui vẻ đối với nhiều người nhưng cũng là khoảng thời gian... More »

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG THỨ SÁU ĐEN CỦA GAMEFLIP

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, bạn cảm thấy kém năng suất hơn và sắp hết trang trong lịch. Bạn biết điều đó c&oacute... More »

TRÒ CHƠI CỦA NĂM 2023: CÁCH NHẬN GIÁ TỐT NHẤT TRÊN MỌI ĐỐI THỦ

Cuối năm đang đến gần, và bạn biết điều đó có nghĩa là gì. Đã đến lúc nhìn lại một năm đ&aacut... More »