Own a piece of Gameflip, join our 1000+ investors. Tìm hiểu thêm >

Bắt đầu bán trên Gameflip

Tôi có thứ để bán

Bạn có thể bán trò chơi điện tử, thẻ quà tặng, các mặt hàng trong trò chơi & da, phim và hơn thế nữa.

Tôi là một người chơi có kỹ năng cạnh tranh (Chơi với Ưu điểm)

Bạn có thể kiếm tiền bằng cách cung cấp chương trình đào tạo thông qua các buổi chơi trò chơi mà bạn thành thạo.

Tôi là người chuyên nghiệp và có thể cung cấp dịch vụ sáng tạo trực tuyến

Bạn có thể kiếm tiền bằng cách cung cấp các dịch vụ sáng tạo như tạo logo, minh họa, v.v.