Helldivers 2

$26.00 USD
Code Delivery
Mã số

1 tháng ago

Toàn cầu
Toàn cầu
Thể loại
Trò chơi
Nền tảng
Steam
Phương thức giao hàng
Mã số 
Người bán sẽ gửi trong vòng
Giao hàng tự động 
Hạn chế vùng
Không có / Toàn cầu
Đổi trả
Không đổi trả. Xem chính sách đổi trả của chúng tôi.
Chấp nhận tiền tệ
USD  
Đảm bảo của Gameflip
Bạn được bảo vệ theo Đảm bảo của Gameflip.
Get the item as described or your money back.

Release on 2024-02-08

The Galaxy’s Last Line of Offence. Enlist in the Helldivers and join the fight for freedom across a hostile galaxy in a fast, frantic, and ferocious third-person shooter.

Các câu hỏi được công khai và do người dùng đặt ra chứ không phải Gameflip. Giữ an toàn bằng cách không chia sẻ thông tin cá nhân như tên, thông tin thanh toán và tài khoản nền tảng trò chơi của bạn.

Title
Helldivers 2
Được bán bởi
 
Thành viên từ