Apex Legends - Lifeline Edition - PS4

$17.99 USD
Code Delivery
Mã số

Khu vực bị hạn chế
North America
Thể loại
Trò chơi
Nền tảng
PS4
Phương thức giao hàng
Mã số 
Người bán sẽ gửi trong vòng
Giao hàng tự động 
Hạn chế vùng
North America
Đổi trả
Không đổi trả. Xem chính sách đổi trả của chúng tôi.
Chấp nhận tiền tệ
USD, FLP  
Đảm bảo của Gameflip
Bạn được bảo vệ theo Đảm bảo của Gameflip.
Get the item as described or your money back.

• The Lifeline Edition includes: Legendary Guardian Angel Lifeline Skin, Legendary Flatline Weapon Skin, Exclusive Lifeline Banner and Badge, 1,000 Apex Coins. This does not include Apex Legends. Please download the full game separately.

Works with PS4 and PS5

Redeemable only by users holding a PSN account registered in the U.S., Canada, or Mexico

Các câu hỏi được công khai và do người dùng đặt ra chứ không phải Gameflip. Giữ an toàn bằng cách không chia sẻ thông tin cá nhân như tên, thông tin thanh toán và tài khoản nền tảng trò chơi của bạn.

Được bán bởi
 
Thành viên từ